I SA/Bd 554/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3140353

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 11 grudnia 2019 r. I SA/Bd 554/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Leszek Kleczkowski.

Sędziowie WSA: Mirella Łent, Urszula Wiśniewska (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 grudnia 2019 r. sprawy ze skargi A. G. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. z dnia (...) lipca 2019 r. nr (...) w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej płatnika z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.