Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2868645

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 18 czerwca 2013 r.
I SA/Bd 321/13

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie: Przewodniczący: Sędzia WSA Teresa Liwacz Sędziowie: Sędzia WSA Halina Adamczewska-Wasilewicz Sędzia WSA Ewa Kruppik-Świetlicka (spr.) Protokolant po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 18 czerwca 2013 r. sprawy ze skargi G. J. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie stanowiska wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.