I SA/Bd 15/16 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2807423

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 1 marca 2016 r. I SA/Bd 15/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Izabela Najda-Ossowska.

Sędziowie WSA: Teresa Liwacz, Leszek Kleczkowski (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 marca 2016 r. sprawy ze skargi S. W. na postanowienie Ministra Finansów z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.