I PZ 39/88, Sprostowanie opinii służbowej o zawodowym żołnierzu a możliwość dochodzenia roszczeń wynikających z naruszenia dóbr osobistych. Wykonywanie przez żołnierzy zadań poza wojskiem na stanowiskach nauczycieli akademickich. - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1217696

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.