I PSK 58/22, Okres zatrudnienia mianowanego adiunkta - doktora bez habilitacji przed i po dniu 1 października 2013 r. - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3484237

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.