I PK 207/17, Skazanie pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku urzędniczym na podstawie umowy o pracę za umyślne... - OpenLEX

I PK 207/17, Skazanie pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku urzędniczym na podstawie umowy o pracę za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego. Rozpoczęcie biegu terminu określonego w art. 52 § 2 k.p. Uzyskanie przez pracodawcę informacji o prawomocnym wyroku skazującym pracownika. - Wyrok Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2525431

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.