I PK 172/18, Domniemanie kompetencji sądu powszechnego do rozpoznania spraw cywilnych. Wyłączna kompetencja sądów pracy do rozstrzygania sporów dotyczących powołania pracownika uczelni na stanowisko dziekana. Granice związania sądu granicami żądania. Charakter prawny wyroku uwzględniającego powództwo o ustalenie. Charakter roszczenia o ustalenie treści stosunku prawnego. - Wyrok Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: OSNP 2020/9/91

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.