I PK 158/18, Ochrona stosunku pracy senatora nie korzystającego z urlopu bezpłatnego w momencie zakończenia kadencji. Ograniczenie w wykonywaniu pracy przez parlamentarzystę w okresie wykonywania mandatu. - Wyrok Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2696842

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.