I PK 142/16, Wykonywanie funkcji biegłego sądowego z zakresu psychiatrii przez lekarza skazanego za przestępstwo oszustwa lub fałszu intelektualnego. Rozumienie sformułowania użytego w art. 32 ust. 9 ustawy z 1991 r. o związkach zawodowych: „korzystającemu u pracodawcy ze zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy”. - Wyrok Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: OSNP 2018/6/72

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.