I OSK 782/22, Związanie organów administracyjnych rozpoznających wnioski w przedmiocie uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego stwierdzeniami zawartymi przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w zakresie niepełnosprawności - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3691450

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.