I OSK 612/11, Zasady powierzenia przez pracodawcę wykonywania zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy. - Wyrok... - OpenLEX

I OSK 612/11, Zasady powierzenia przez pracodawcę wykonywania zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy. - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1264866

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.