I OSK 252/16, Wadliwość uzasadnienia wyroku jako usprawiedliwiona podstawa skargi kasacyjnej. Istota zwięzłego uzasadnienia wyroku. Obowiązek stosowania osłon lub urządzeń ochronnych w miejscu pracy. - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2427553

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.