I OSK 130/21, Brak przesłanek dla dokonywania przez podmiot odbierający zwierzęta na etapie odebrania zwierzątczy doszło do znęcania rozumianego jako zawinione (świadome) działanie opiekuna - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3654278

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.