I OSK 1082/21, Ograniczenie w zakresie korzystania z nieruchomości w zakresie określonym treścią planu miejscowego. Lokalizacja celu publicznego w planie miejscowym, a ograniczenie w zakresie korzystania z nieruchomości - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3668082

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.