I NSW 963/20, Instytucja protestu wyborczego. Katalog podstaw wniesienia protestu wyborczego. Dowody jako obligatoryjny element protestu wyborczego. Tryby zarządzania wyborów na Prezydenta RP. Czynności wyborcze konsula. - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3037652

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.