I NSW 5890/20, Okoliczności uwzględniane przez SN podczas oceny ważności wyborów prezydenckich. Stan epidemii a nieodbycie się wyborów prezydenckich w konstytucyjnym terminie. Głosowanie korespondencyjne jako pełniejsza realizacja praw wyborczych obywateli polskich. Zasady powszechności, równości, bezpośredniości i tajności wyborów prezydenckich. Nierówny dostęp kandydatów do środków masowego przekazu a ważność wyborów. - Uchwała Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: OSNKN 2020/4/27

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.