I NSW 41/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2756126

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 10 lipca 2019 r. I NSW 41/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Dariusz Czajkowski.

Sędziowie SN: Leszek Bosek, Tomasz Demendecki (spr.),.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z protestu B. G. przeciwko ważności wyborów do Parlamentu Europejskiego.Przy udziale Prokuratora Generalnego, Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej, Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej w O. po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych w dniu 10 lipca 2019 r. postanawia:

odroczyć posiedzenie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.