I NSP 218/23, Złożenie wniosku o rozpoznanie sprawy poza kolejnością jako okoliczność podlegająca ocenie, czy doszło do przewlekłości postępowania - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3658128

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.