I NSNc 62/19, Subsydiarny charakter skargi nadzwyczajnej. Dziedziczenie w rozumieniu art. 64 ust. 1 i ust. 2 Konstytucji RP.... - OpenLEX

I NSNc 62/19, Subsydiarny charakter skargi nadzwyczajnej. Dziedziczenie w rozumieniu art. 64 ust. 1 i ust. 2 Konstytucji RP. Legitymacyjno-dowodowa funkcja prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Zachowanie terminu do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku w terminie 6 miesięcy od powzięcia informacji o tytule powołania. - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3014915

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.