I NSNc 601/21, Specyfika i sposób rozstrzygnięcia skargi nadzwyczajnej. Konsekwencje zbycia w postępowaniu upadłościowym... - OpenLEX

I NSNc 601/21, Specyfika i sposób rozstrzygnięcia skargi nadzwyczajnej. Konsekwencje zbycia w postępowaniu upadłościowym zabudowanej nieruchomości wchodzącej w skład upadłego przedsiębiorstwa spółdzielni mieszkaniowej. Przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w odrębną własność na podstawie art. 17(18) ust. 1 u.s.m. a dopuszczalność przeniesienia do współobciążenia hipoteki obciążającej nieruchomość spółdzielni. Ochrona uprawnionych z tytułu spółdzielczych własnościowych praw do lokali przed wierzycielami hipotecznymi spółdzielni - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: OSNKN 2022/1/4

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.