I NSNc 131/20, Udział kuratora w postępowaniu wobec wątpliwości co do uprawdopodobnienia, że nie jest znane miejsce pobytu strony. Warunek skuteczności konstytucyjnej ochrony rodzicielstwa. Stan cywilny jako dobro osobiste każdej osoby fizycznej. Roszczenia majątkowe związane z ojcostwem. Zasada prawdy obiektywnej jako naczelna zasada postępowania w sprawie o ustalenie ojcostwa - Wyrok Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: OSNKN 2021/4/31

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.