Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2683644

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 19 czerwca 2019 r.
I NSK 79/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Ewa Stefańska.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa O. S.A. z siedzibą w W. przeciwko Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej z udziałem Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji w W. o określenie warunków regulacyjnych po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych w dniu 19 czerwca 2019 r. skargi kasacyjnej strony powodowej od wyroku Sądu Apelacyjnego w (...) z dnia 9 maja 2017 r., sygn. akt VI ACa (...) przyjmuje skargę kasacyjną powoda do rozpoznania na rozprawie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.