I NOZP 3/19, Kontrola uchwały Krajowej Rady Sądownictwa w przedmiocie przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej kandydata do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego. Badanie niezależności Krajowa Rada Sądownictwa - Uchwała Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: OSNKN 2020/2/10

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.