I GSK 1557/21, Utrata statusu szkoły niepublicznej. Konsekwencje niewypełnienia przez szkołę obowiązków zgłoszeniowych w... - OpenLEX

I GSK 1557/21, Utrata statusu szkoły niepublicznej. Konsekwencje niewypełnienia przez szkołę obowiązków zgłoszeniowych w przedmiocie wykreślenia z ewidencji szkół i placówek niepublicznych - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3357741

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.