I DI 46/21, Odmówienie sędziemu dostępu do akt ze względu na podejrzenie poepełnienia przestępstwa przez tego sędziego -... - OpenLEX

I DI 46/21, Odmówienie sędziemu dostępu do akt ze względu na podejrzenie poepełnienia przestępstwa przez tego sędziego - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3358309

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.