I CSKP 465/21, Dopuszczalność skargi kasacyjnej złożonej w imieniu ubezwłasnowolnionej wnioskodawczyni, sporządzonej przez... - OpenLEX

I CSKP 465/21, Dopuszczalność skargi kasacyjnej złożonej w imieniu ubezwłasnowolnionej wnioskodawczyni, sporządzonej przez pełnomocnika zawodowego, któremu pełnomocnictwa udzielił jej przedstawiciel ustawowy - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: OSNC 2022/10/102

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.