I CSK 784/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2485393

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 10 maja 2018 r. I CSK 784/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Dariusz Dończyk.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku A. sp. z o.o. w B. (Białoruś) przy uczestnictwie J. T. o uznanie i stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu zagranicznego, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 10 maja 2018 r., na skutek skargi kasacyjnej uczestnika od postanowienia Sądu Apelacyjnego w (...) z dnia 16 listopada 2016 r., sygn. akt VI ACz (...), przyjmuje skargę kasacyjną do rozpoznania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.