I CSK 752/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2565873

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 17 października 2018 r. I CSK 752/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Dariusz Dończyk.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku D. M., T. Ś., A. K. i M. O. przy uczestnictwie Miasta W., M. M. i innych o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 17 października 2018 r., na skutek wniosku pełnomocnika wnioskodawczyni D. M. z dnia 19 lutego 2018 r. o zobowiązanie pełnomocnika wnioskodawczyni do ustosunkowania się do skargi kasacyjnej i zaliczenie twierdzeń zawartych w piśmie z dnia 19 lutego 2018 r. jako wykonanie tego zobowiązania, zezwala pełnomocnikowi wnioskodawczyni D. M. na złożenie pisma procesowego z dnia 19 lutego 2018 r.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.