I CSK 6688/22, Podstawa do ustalenia ceny w określony przez art. 536 § 1 k.c. sposób - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3688732

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.