I CSK 5855/22, Zaniechanie przez sąd dopuszczenia dowodu z urzędu jako usprawiedliwiona podstawa kasacyjna - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3658531

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.