I CSK 5335/22, Przedmiot ugody. Podstawa prawna zadośćuczynienia dla najbliższego członka rodziny za krzywdę powstałą wskutek śmierci poszkodowanego, spowodowanej czynem niedozwolonym popełnionym przed dniem 3 sierpnia 2008 r. - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3645242

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.