I CSK 481/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3104799

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 10 grudnia 2019 r. I CSK 481/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Marian Kocon.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa W. G. przeciwko P. U. o ochronę praw autorskich, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 10 grudnia 2019 r., na skutek skargi kasacyjnej pozwanego od wyroku Sądu Apelacyjnego w (...) z dnia 5 czerwca 2018 r., sygn. akt VI ACa (...), przyjmuje skargę kasacyjną do rozpoznania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.