I CSK 468/19, Cel ograniczenia przesłanek przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania do czterech. Jednoczesne powołanie się na... - OpenLEX

I CSK 468/19, Cel ograniczenia przesłanek przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania do czterech. Jednoczesne powołanie się na oczywistą zasadność skargi kasacyjnej i potrzebę wykładni przepisów prawnych budzących poważne wątpliwości lub wywołujących rozbieżności w judykaturze. - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3159572

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.