I CSK 432/23, Złożenie wniosku o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli a przerwanie biegu przedawnienia roszczeń objętych tym tytułem - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3610426

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.