I CSK 4310/23, Skuteczne powołanie się na interes prawny w powództwie o ustalenie w sprawach kredytowych. Konsekwencje skutecznego skorzystania przez stronę z prawa zatrzymania wzajemnego świadczenia pieniężnego. Konsekwencje eliminacji niedozwolonego postanowienia umownego prowadzącej do takiej deformacji regulacji umownej, że na podstawie pozostałej jej treści nie da się odtworzyć treści praw i obowiązków stron - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3663027

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.