I CSK 3516/22, Wykazanie występowania w sprawie istotnego zagadnienia prawnego, jako przesłanki przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania. Przygotowanie tekstu testamentu notarialnego - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3578506

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.