I CSK 345/23, Konsekwencje stwierdzenia abuzywności klauzul przeliczeniowych (spreadowych) w umowie kredytu indeksowanego. Wpływ skorzystania przez bank z prawa zatrzymania na naliczanie odsetek za opóźnienie - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3672419

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.