I CSK 294/18, Sfery, w których może dojść do naruszenia czci. Zakres i treść dóbr osobistych osób prawnych. Zakres postrzegania krytyki przez osoby prawne. Naruszenie dobrego imienia osoby prawnej. Zarzut stosowania gróźb i szantażu wobec dziennikarza, w celu zmuszenia go do zaniechania zbierania materiałów prasowych i ich publikacji, jako naruszenie renomy osoby prawnej, której zachowanie takie są zarzucane. Konflikt wartości w postaci wolności prasy i dóbr osobistych osób dotkniętych materiałem prasowym. Wyłączenie bezprawności zachowania dziennikarza w przypadku nieustalenia i nieprzekazania w wypowiedzi informacji prawdziwej. Rzetelność dziennikarska. Przekroczenie granic wolności wypowiedzi. Stosowanie klauzuli nadużycia prawa podmiotowego w procesach o ochronę dóbr osobistych - Wyrok Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3275562

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.