I CSK 2862/23, Odszkodowanie z tytułu kosztów zapewnienia w budynku znajdującym się na nieruchomości położonej w OOU odpowiedniego klimatu akustycznego - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3653062

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.