I CSK 2537/23, Pogorszenie funkcji umysłowych ze względu na wiek czy też przebyte choroby jako stan wyłączający świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3649807

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.