I CSK 1844/23, Legitymacja do złożenia wniosku o wpis w księdze wieczystej na podstawie decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3652046

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.