Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2721794

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 25 września 2019 r.
I CO 71/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Katarzyna Tyczka-Rote.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa K. S. przeciwko A. S. o rozwód, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 25 września 2019 r., na skutek przedstawienia akt o sygn. I C (...), przez Sąd Okręgowy w T. celem oznaczenia sądu właściwego do rozpoznania sprawy, oznacza Sąd Okręgowy w T. jako właściwy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.