I CO 27/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3125943

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 12 marca 2020 r. I CO 27/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Anna Owczarek.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa J. B. przeciwko A. B. o rozwód, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 12 marca 2020 r., na skutek przedstawienia akt o sygn. VII C (...) przez Sąd Okręgowy w W. celem oznaczenia sądu właściwego do rozpoznania sprawy, oznacza Sąd Okręgowy w W. jako właściwy do rozpoznania sprawy J. B. przeciwko A. B. o rozwód.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.