I CO 27/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2650739

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 17 kwietnia 2019 r. I CO 27/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Marian Kocon.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa A. M. przeciwko J. M. o rozwód, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 17 kwietnia 2019 r., na skutek przedstawienia akt o sygn. VI C (...) przez Sąd Okręgowy w W. celem oznaczenia sądu właściwego do rozpoznania sprawy, oznacza Sąd Okręgowy w G. jako sąd właściwy do rozpoznania sprawy (art. 45 k.p.c.).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.