Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2616070

Wyrok
Sądu Rejonowego w Sokółce
z dnia 19 września 2018 r.
I C 179/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO w Sądzie Rejonowym Sławomir Kuczyński.

Sentencja

Sąd Rejonowy w Sokółce I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 19 września 2018 r. w Sokółce sprawy z powództwa (...) Funduszu (...) w W. przeciwko B. A. o zapłatę oddala powództwo._

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.