I BP 4/18, Retroakcja w obrębie stosunku pracy. Zawieszenie stosowania porozumień zbiorowych pracy oraz innych przepisów prawa pracy - Wyrok Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3084200

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.