I AGa 126/21, Charakter wpisu w księdze wieczystej - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3301498

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.