I ACa 884/19, Rozwiązanie umowy przekazania gospodarstwa rolnego z uwagi na uporczywe postępowanie następcy wobec rolnika w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3030051

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.