I ACa 539/18, Treść uzasadnienia orzeczenia sądu odwoławczego. Termin płatności weksla. Nieprzedstawienie weksla wystawcy. Funkcja zabezpieczająca Przelew przelew wierzytelności przyszłych. - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2704527

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.