I ACa 400/20, Składanie oświadczenia woli przez kościelną osobę prawną Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej. Rozumienie terminu „osoby stale trudniące się czynnościami danego rodzaju”, użytego w art. 751 pkt 1 k.c. - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3253563

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.